Ontwikkeling Bedrijfsfilms InnoSportLabs

Vraag
In Nederland zijn zes InnoSportLabs; Innovatiehubs in de (top)sportpraktijk. De labs ondersteunen sport, bedrijfsleven en kennisinstellingen bij het innoveren in de sport. De basis van elk InnoSportLab bestaat uit de samenwerking tussen een coach en wetenschapper; inbedding in de dagelijkse praktijk; samenwerking tussen de sport, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
Om de werkzaamheden en meerwaarde van de InnoSportLabs beter over het voetlicht te brengen is gevraagd om verschillende films te ontwikkelen.

Uitwerking
Richard heeft scripts geschreven voor een viertal films:
– InnoSportLab Den Haag, Bedrijvigheid in watersport
– InnoSportLab ‘s-Hertogenbosch, Innovatie in Gymnastische Sporten
– InnoSportLab De Tongelreep: verbetert je zwemprestaties
– Keerpunt in de carrière van Job Kienhuis
Deze films zijn vervolgens onder regie door Richard ter plaatste opgenomen door een productiemaatschappij en verwerkt tot producties van rond de twee minuten.