InnoSportNL huisstijl en publicaties
InnoSportNL huisstijl en publicaties
InnoSportNL huisstijl en publicaties

InnoSportNL huisstijl en publicaties

Vraag

InnoSportNL is de spelverdeler tussen sport, wetenschap en bedrijfsleven, met als doel sportinnovatie te stimuleren en faciliteren. De organisatie wil zo prestaties en participatie in de sport in Nederland blijvend verbeteren. Dat houdt in dat er regelmatig publicaties gemaakt moeten worden om het beleid uit te leggen, of om innovatieve projecten van goed promotiemateriaal te voorzien. Ook zonder vastgelegde huisstijl heeft RROOK een mooie reeks publicaties weten te maken.

Uitwerking
De vragen vanuit InnoSportNL zijn divers van aard. We herontwikkelen bijvoorbeeld het logo, om dat vervolgens uit te werken naar diverse submerken. De huisstijl die daar uit voortvloeit wordt niet vastgelegd. In plaats daarvan breiden we deze per uiting uit, om flexibel te blijven én kosten te besparen.

Een andere, terugkerende vraag is het jaarverslag, maar ook publicaties voor de verschillende InnoSportLabs. Elke uiting vraagt om een eigen oplossing. Soms ligt de focus op het maken van infographics, op andere momenten gaat het vooral om de tekst luchtig en publieksvriendelijk te presenteren. Met elke uitgave breidt de huisstijl zich weer een beetje uit, zonder dat we rode lijn uit het oog verliezen.